CHANGE LANGUAGE

PILIH WARNA

icon biru Merah Hijau  

 

 

 

W3C SUPPORT

Panel W3C

Lawatan Turun Padang Timbalan Ketua Pengarah (PTP) ke Projek Kerajaan Persekutuan di Negeri Kedah

16 Januari 2017, Alor Setar - Pada 12 Januari 2017, YBhg. Dato’ Hj. Hadzir bin Md Zain Timbalan Ketua Pengarah (PTP) ICU JPM telah mengadakan satu lawatan turun padang ke Projek – Projek Kerajaan Persekutuan di Negeri Kedah. Selaras dengan Bajet 2017 yang memberi keutamaan kepada rakyat melalui pelaksanaan projek dan program Rakyat Centric di bandar dan luar bandar. Lawatan ini merupakan salah satu inisiatif Timbalan Ketua Pengarah (PTP) ICU JPM untuk merealisasikan harapan tersebut dengan melihat sendiri status terkini pelaksanaan projek yang dilihat yang memberi manfaat kepada rakyat. Antara projek yang telah dilawati ialah Projek Bekalan Air Luar Bandar, Padang Terap, Projek Rancangan Tebatan Banjir Sungai Pendang dan Projek Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia (PPA1M), Taman Bersatu Alor Setar Kedah.

Semasa lawatan tersebut, kontraktor telah diminta untuk memainkan peranan yang serius dalam menguruskan projek serta merancang pelaksanaan kerja di tapak supaya ianya dapat disiapkan mengikut jadual. Kegagalan kontraktor dalam menguruskan projek dikhuatiri akan memberi kesan kepada rakyat. YBhg. Dato’ Timbalan Ketua Pengarah (PTP) ICU juga turut menyarankan supaya Pegawai Penguasa (SO) Projek memantau prestasi kerja kontraktor serta mengambil tindakan yang sewajarnya sekira perlu.

Mesyuarat penyelarasan juga telah diadakan bagi membincangkan prestasi Projek Bekalan Air Luar Bandar, Padang Terap, Projek Rancangan Tebatan Banjir Sungai Pendang dan Projek Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia (PPA1M) di Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah.

Lawatan dan mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh Pegawai Kemajuan Negeri Kedah, Timbalan Pegawai Kemajuan Negeri Kedah, wakil Ibu Pejabat ICU JPM, wakil Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), wakil Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), wakil Pejabat Cawangan Negeri KKLW (zon utara), wakil Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, wakil Unit PPA1M, Jabatan Perdana Menteri.

Klik pada gambar untuk paparan sebenar

Sumber : Nazzatul Shima binti Ahmad Sabri  - Seksyen Pemantaun & Penilaian

       

Federal Development Office of Kedah State shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this Website
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah